Entre el humor y la política. La prensa satírica durante la Restauración: el caso de Mallorca

Antoni Marimon Riutort

Resumen

En este trabajo se analiza el desarrollo de un tipo de prensa poco conocido, las publicaciones satíricas en un período concreto, la Restauración (1874-1923). Con el análisis de este tipo de publicaciones, en un ámbito geográfico limitado, se pretende explicar el proceso de modernización y la creciente pluralidad ideológica de la sociedad de la Restauración. Bajo la relativa libertad de prensa que permitía el régimen, los semanarios satíricos vivieron un considerable auge. En las grandes ciudades, pero también en las urbes medianas, proliferaron las publicaciones que conjugaban crítica social y política con fuertes dosis de humor.

Palabras clave

Prensa satírica; Restauración; Libertad de imprenta; Semanario; Crítica social; España; Siglos XIX y XX

Texto completo:

PDF (3,53 MB) Estadísticas

Referencias

ALEMANY VICH, Luis; MUNTANER BUJOSA, Juan (inédito) (1954). Las publicaciones periódicas en Mallorca (contribución a su estudio). Palma de Mallorca.

ANGUERA, Pere (1992). Pròleg. En Marc FERRAN. Humor i sàtira a Reus. La premsa satírica (1868-1936) (11-19). Reus: Edicions del Centre de Lectura de Reus.

ARCAS CUBERO, Fernando (1990). El País de la Olla. La imagen de España en la prensa satírica malagueña de la Restauración. Málaga: Editorial Arguval.

ARCAS CUBERO, Fernando (1996). La imagen antes de la fotografía. Ayer, 24, 25-39.

BORJA SANZ, Joan (1999). El Cullerot: L’interès d’un setmanari satíric a l’Alacant de finals del segle XIX. En Joan MAS; Joan MIRALLES; Pere ROSSELLÓ (coords). Actes de l’onzè col·loqui internacional de llengua i literatura catalanes, volum 2 (189-203). Barcelona: Associació Internacional de Llengua i Literatures Catalanes; Universitat de les Illes Balears; Publicacions de l’Abadia de Montserrat.

BOTREL, Jean François (1989). Le parti-pris d’en rire. L’exemple de Madrid Cómico (1833-1897). En Jean François BOTREL (ed.). Le discours de la Presse, Actes du 2e Colloque organisé par le Centre de Recherche PILAR2 (85-92). Rennes: PUR.

CABRERA, Mercedes (2011). Juan March (1880-1962). Madrid: Marcial Pons, Ediciones de historia.

CAPDEVILA, Jaume (2012). Cu-cut! Sàtira política en temps trasbalsats (1902-1912). El Papiol (Baix Llobregat): Editorial Efadós.

CAPDEVILA, Jaume (2013). L’Esquella de la Torratxa. Seixanta anys d’història catalana (1879-1939). El Papiol (Baix Llobregat): Editorial Efadós, 2013.

CASSANY, Enric (1992). El costumisme en la prosa catalana del segle XIX. Barcelona: Curial.

COMPANY MATES, Arnau (1997). La primera etapa de la Premsa Forana a Mallorca (1883-1936), En Antoni MARIMON (coord.). Verguisme, anarquisme i espanyolisme. Noves recerques sobre el s. XX a Mallorca (181-202). Palma de Mallorca: Fundació Emili Darder.

CULLA, Joan B.; DUARTE, Àngel (1990). La premsa republicana. Barcelona: Col·legi de Periodistes de Catalunya; Diputació de Barcelona.

DESVOIS, Jean Michel (1977). La prensa en España (1900-1931). Madrid: Siglo XXI de España Editores.

DEYÀ MIRÓ, Jaume (2015). Una primera aproximació a un setmanari del tot curiós En Xerrim. En IX Jornades d’estudis locals de Sóller i Fornalutx (295-304). Sóller: Ajuntament de Sóller; Ajuntament de Fornalutx.

DÍAZ DE CASTRO, Francisco J.; MOLL BLANES, Isabel (1982). Prensa conservadora a finales del siglo XIX: El Áncora de Mallorca. En Bernard BARRÈRE, (coord.). Metodología de la historia de la prensa española (58-80). Madrid: Editorial Siglo XXI.

DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA (1992). Madrid: Editorial Espasa Calpe.

FERRAN, Marc (1992). Humor i sàtira a Reus. La premsa satírica (1868-1936). Reus: Edicions del Centre de Lectura de Reus.

FERRER I BAUÇÀ, Miquel (1985). El Diari de Buja (1812-1813). Randa, 17, 137-177.

FERRER GUASP, Pere (2000). Joan March. Els inicis d’un imperi financer, 1900-1924. Palma: Edicions Cort.

FONT I ROIG, Joan; SERRA BUSQUETS, Sebastià (1988). Foch y Fum. Estudi i selecció de textos. Palma de Mallorca: Ajuntament de Palma.

FULLANA PUIGSERVER, Pere (1987). Aproximació a l’anticlericalisme contemporani a Mallorca (1868-1936). Comunicació. Revista del Centre d’Estudis Teològics de Mallorca, 48-49, 77-100.

FULLANA PUIGSERVER, Pere (1998). Antoni Maura i el maurisme a Mallorca (1853-1925). Palma de Mallorca: Lleonard Muntaner, Editor.

GABRIEL, Pere (1975). Entorn del moviment obrer a Mallorca el segle XIX (1). Randa, 1, 89-128.

GARCÍA CASTAÑEDA, Gabriel (2013). Costumbrismo y prensa en la Cantabria del siglo XIX. Alicante: Universidad de Alicante.

JUAN GALMÉS, Gabriel (2007). La premsa costumista a Mallorca (1868-1892). Palma de Mallorca: Lleonard Muntaner, Editor.

LAGUNA PLATERO, Antonio (1990). Historia del periodismo valenciano. 200 años en primera plana. Valencia: Publicacions de la Generalitat Valenciana.

LAGUNA PLATERO, Antonio (2003). El poder de la imagen y la imagen del poder. La trascendencia de la prensa satírica en la comunicación social. IC Revista Científica de Información y Comunicación, 1, 111-132.

LAGUNA PLATERO, Antonio (2010). Humor y sátira en la historia de la comunicación valenciana: El caso de La Traca. En Enrique BORDERÍA; Josep Lluís GÓMEZ MONPART; Francesc-A. MARTÍNEZ GALLEGO (dirs.). La risa periodística. Teoría, metodología e investigación en comunicación satírica (71-88). Valencia: Tirant lo Blanch.

LAGUNA PLATERO, Antonio (2015). Alfonso XIII, del retrato a la caricatura, de La Esfera a La Traca. En Enrique BORDERÍA; Josep Lluís GÓMEZ MONPART; Francesc-A. MARTÍNEZ GALLEGO (eds.). El humor frente al poder. Prensa humorística, cultura política y poderes facticos en España (1927-1987) (25-46). Madrid: Biblioteca Nueva.

LAGUNA PLATERO, Antonio; MARTÍNEZ GALLEGO, Francesc Andreu. (2016). La Traca. La transgressió com a norma. València: Universitat de València.

LLABRÉS BERNAL, Juan (1971). Noticias y relaciones históricas de Mallorca. Siglo XIX, vol. 5. Palma de Mallorca: Sociedad Arqueológica Luliana.

LLERA RUIZ, José Antonio (2003). Un historia abreviada de la prensa satírica en España. Estudios sobre el Mensaje Periodístico, 9, 203-214.

MARIMON RIUTORT, Antoni (1997). El republicanisme a Mallorca a l’època de la Restauració (1895-1905). En Antoni MARIMON (coord.). Verguisme, anarquisme i espanyolisme. Noves recerques sobre el s XX a Mallorca (135-180). Palma de Mallorca: Fundació Emili Darder.

MARIMON RIUTORT, Antoni; SERRA BUSQUETS, Sebastià (dirs.) (2012). Diccionari de partits polítics de les Illes Balears (1900-2008). Palma de Mallorca: Lleonard Muntaner, Editor.

MARIMON RIUTORT, Antoni (2014). En tierra hostil: la prensa diaria republicana en las Islas Baleares durante la Restauración canovista (1879-1894). Historia Contemporánea, 48, 245-281.

MAYOL ARBONA, Gabriel (2012). Tres publicacions republicanes del segle XIX (Trabajo Final de Máster. Patrimoni Cultural. Investigació i gestió, no publicado). Universitat de les Illes Balears, Palma.

MIRALLES MONSERRAT,Joan (1972). Conversa amb Jordi Martí Rosselló (es Mascle Ros). Lluc, 614, 10-12.

MIRALLES MONSERRAT, Joan (2009). Joan Miralles Marimon (1872-?) i el periòdic diari La Vida (La Habana 1900-1913). En Joan MIRALLES; Honorat JAUME (coords.). El diari La Vida (La Habana 1900-1913)(11-14). Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat.

MOLL, Francesc de Borja (1962). Un home de combat (Mossèn Alcover). Palma: Editorial Moll.

NÚÑEZ, Clara Eugenia (1992). La Fuente de riqueza. Educación y desarrollo económico en la España contemporània. Madrid: Alianza Editorial.

PEÑARRUBIA MARQUÈS, Isabel (1991). Els partits polítics davant el caciquisme i la qüestió nacional a Mallorca (1917-1923). Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat.

PEÑARRUBIA MARQUÈS, Isabel (1997). La Restauració a Mallorca (1874-1923). Palma de Mallorca: Edicions Documenta Balear.

PEREA, Maria Pilar (2001). Cap a una bibliografia d’Antoni M. Alcover. Randa, 47, 35-118.

POU MUNTANER, Juan (1985). Noticias y relaciones históricas de Mallorca. Siglo XIX, vol. 6. Palma de Mallorca: Societat Arqueològica Lul·liana.

SANSÓ BARCELÓ, Sebastià; TUGORES MANERA, Antoni (2009). Manacor: 120 anys de premsa escrita. En Arnau COMPANY MATES et al. (coords.). Els estudis i la premsa local al segle XXI (157-178). Palma de Mallorca: Institut d’Estudis Baleàrics.

SANTACREU SOLER, José Miguel (1986). 150 anys de premsa a Alcoi. Alcoy: Centre Alcoià d’Estudis Històrics-Arqueològics.

SEOANE, María Cruz (1983). Historia del periodismo en España 2. El siglo XIX. Madrid: Alianza Editorial.

SERRA BUSQUETS, Sebastià (1986). La prensa satírica y anticaciquil en Mallorca: Foch y Fum (1917-1936). En Manuel TUÑON DE LARA; Carmelo GARITAONAINDIA (coords.). I Encuentro de Historia de la Prensa. La prensa de los siglos XIX y XX: Metodología, ideologia e información, aspectos económicos y tecnológicos 291-305. Leioa: Servicio Editorial de la Universidad del País Vasco.

SERRA BUSQUETS, Sebastià (1994). Les publicacions periòdiques d’Es Mascle Ros. En Arnau COMPANY; Sebastià SERRA (coords.). La premsa, la ràdio i la televisió des d’una perspectiva històrica (561-574). Palma de Mallorca: Institut d’Estudis Baleàrics.

SERRA BUSQUETS, Sebastià (coord.) (1999). El món dels professionals i dels intel·lectuals: Benet Pons i Fàbregues (1853-1922). Palma: Fundació Emili Darder.

SUÁREZ CORTINA, Manuel (2000). El Gorro Frigio. Liberalismo, Democracia y Republicanismo en la Restauración. Madrid: Editorial Biblioteca Nueva. Sociedad Menéndez Pelayo.

SUREDA GARCIA, Bernat (1998). L’educació a les Balears en el segle XIX. Palma de Mallorca: Edicions Documenta Balear.

SUREDA GARCIA, Bernat (2000). L’educació a les Balears en el segle XX. Palma de Mallorca: Edicions Documenta Balear.

VALENCIANO LÓPEZ, Valentí (2009). Els inicis de la premsa a Mallorca (1779-1814). Palma de Mallorca: Edicions Documenta Balear.

VIÑAO, Antonio (2004). Escuela para todos. Educación y modernidad en la España del siglo XX. Madrid: Marcial Pons.
DOI: https://doi.org/10.14198/PASADO2017.16.07

Copyright (c) 2017 Antoni Marimon Riutort

Licencia de Creative Commons
Este obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0 Internacional.